Blog

De wereld van arbeidsrecht is dynamisch. In mijn blogs speel ik in op actualiteiten en (on)verwachte ontwikkelingen.

Opzegverbod bij ziekte geldt niet bij ontbinding na geweigerde toestemming UWV

Sinds de invoering van de WWZ is in de wet vastgelegd dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet kan beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen.

  Een ondernemer denkt in kansen. Ik ben er om die kansen met zo min mogelijk risico’s mogelijk te maken. 

Suzanne Coerts