Opzegverbod bij ziekte geldt niet bij ontbinding na geweigerde toestemming UWV

Sinds de invoering van de WWZ is in de wet vastgelegd dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet kan beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen. Omdat de mededeling dat de arbeidsovereenkomst beëindigd zal gaan worden ingrijpend is en ook al tot ziekte kan leiden (en ook tot oneigenlijk gebruik van het opzegverbod), is in de wet bepaald dat als de werkgever al een ontslagaanvraag bij UWV heeft ingediend op het moment dat de werknemer ziek wordt, deze ziekmelding niet leidt tot een opzegverbod. In dat geval mag de arbeidsovereenkomst, na verkregen toestemming van UWV, wel opgezegd worden.


In een casus waarin de Hoge Raad op 18 februari 2022 heeft geoordeeld, heeft UWV de door de werkgever verzochte toestemming geweigerd. Na die weigering heeft de werknemer zich ziek gemeld. Tegen de beslissing van UWV de ontslagvergunning niet te verlenen staat geen hoger beroep open. De wet geeft de werkgever in geval van een weigering de mogelijkheid om binnen twee maanden daarna een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen (die mogelijkheid bestaat niet wanneer niet eerst de UWV-procedure gevolgd is). De werkgever diende tijdig een ontbindingsverzoek in, waarna de kantonrechter het ontbindingsverzoek afwees. De reden daarvoor was dat er een opzegverbod gold. De werknemer was al ziek op het moment dat het ontbindingsverzoek werd ingediend. De werkgever betoogde dat de werknemer nog niet ziek was ten tijde van de ontslagaanvraag bij UWV. Het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter was niet een op zichzelf staande procedure, maar het verlengde van de weigering van de ontslagvergunning door UWV. De Hoge Raad ging hier uiteindelijk in mee en oordeelde dat het opzegverbod bij ziekte ook in de ontbindingsprocedure die op de UWV-procedure volgde niet geldt, wanneer de werknemer na het indienen van de ontslagaanvraag bij UWV ziek is geworden. 

Mijn advies blijft in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden eerst een voorlopige ontslagaanvraag bij UWV in te dienen alvorens de werknemer in te lichten. Dit om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst niet beëindigd kan worden wegens ziekte van de werknemer.

  Een ondernemer denkt in kansen. Ik ben er om die kansen met zo min mogelijk risico’s mogelijk te maken. 

Suzanne Coerts